Privacy policy for 'Take a pill' app

This app uses your calendar, to update time of pill reminder. This info is not sent anywhere.
It can also share pill reminder time with my other app (not currently released - in development) - but this functionality by default is disabled, and can be enabled in Settings.

Polityka prywatności aplikacji 'Wez pigułkę'

Aplikacja, ze swojej natury, korzysta z Twojego kalendarza - tylko w ten sposób może przesunąć termin przypomnienia o pigułce na przed zdarzeniem kalendarzowym. Tych informacji nigdzie nie odsyła.
Jeśli się włączy (domyślnie wyłączoną) funkcjonalność udostępnienia danych o terminach pigułek, inna moja aplikacja (na razie w trakcie tworzenia) będzie mogła z tych danych skorzystać.