GIS LabGo to English version
GIS Lab GIS Lab

 

  Archiwum wydarzeń

16 października 2008

23 października 2008 w ramach Zebrań naukowych IGiGP UJ pracownicy naszego Zakładu przedstawili prezentację pt. Rozwój teorii i technologii informacji geograficznej a geografia.

16 października 2008

W związku z przejściem na emeryturę dr Janusza Szewczuka odbyło się uroczyste pożegnanie w naszym Instytucie.

3 października 2008

15 lat GIS w Uniwersytecie Jagiellońskim!

 W tym roku przypada 15 rocznica powstania Pracowni Systemów Informacji Geograficznej GIS - pierwszej w Polsce jednostki uniwersyteckiej zajmującej się tematyką GIS. Równocześnie obchodzimy 10 rocznicę powołania w miejsce tej pracowni Zakładu GIS.

więcej: Historia Zakładu GIS

4-5 września 2008

W dniach 4-5 września br. odbyła się wycieczka zakładowa na Babią Górę


27-28 maja 2008

W dniach 27-28 maja 2008 w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ odbyła się konferencja: Science for the Carpathians (S4C), Strategy Development and Networking Workshop.

Celem konferencji było:
- zdefiniowanie obecnego stanu badań dotyczących zmian globalnych w wybranych dyscyplinach w Karpatach,
- przygotowanie koncepcji przyszłych badań w Karpatach w zakresie tematów istotnych dla regionu,
- identyfikacja potencjalnych partnerów do projektów związanych z wpływem zmian globalnych na zmiany zachodzące w Karpatach (np. COST, FP7, Interreg, ERA),
- ustanowienie sieci S4C.

Program konferencjiDodatkowe informacje: http://mri.scnatweb.ch/content/view/220/51/

16 maja 2008

16 maja 2008 odbyło się seminarium poświęcone upowszechnieniu wyników warsztatów "Train the Trainer (TTT)", które miały miejsce w Zagrzebiu, w dniach 28 stycznia - 1 lutego 2008 r. Warsztaty TTT zostały zorganizowane w ramach projektu TEMPUS "Geographic Information Science and Technology in Croatian Higher Education", [GIST-CroHE], CD_JEP-41174-2006(HR). Seminarium przeprowadzone w IGiGP UJ 16 maja miało upowszechnić wyniki szkolenia wśród zainteresowanych pracowników Instytutu.

Przedstawiono następujące referaty:

1. Teorie pedagogiczne w nauczaniu online (A. Szablowska-Midor)
2. Zasady tworzenia kursów online (K. Ostapowicz i I. Sitko)
3. Zasady nauczania w ramach kursu online (M. Luc i N. Lis)14 maja 2008

W dniu 14 maja odbyło się seminarium pt. "Badania zmian użytkowania ziemi z wykorzystaniem metod fotointerpretacji i GIS", na którym zostały zaprezentowane wyniki prac wykonanych w ramach kursu "Praktyka specjalizacyjna GIS". Program seminarium.14 kwietnia - 8 maja 2008

W dniach 14 kwietnia - 8 maja można obejrzeć w budynku IGiGP UJ (1 piętro) wystawę fotografii Anny Pasek "svalbard - subiektywnie".28 stycznia - 01 lutego 2008

Szkolenie na temat nowoczesnych metod nauczania w zakresie GISc&T pt. Train The Trainer (TTT), które odbyło się na Wydziale Geodezji Uniwersytetu w Zagrzebiu w ramach programu TEMPUS. Nasz Zakład reprezentowały: Natalia Lis, Małgorzata Luc, Katarzyna Ostapowicz, Izabela Sitko oraz Aneta Szablowska-Midor.


9-11 listopada 2007

W tych dniach odbyło się w Amsterdamie coroczne spotkanie reprezentantów ośrodków UNIGIS, poświęcone wymianie doświadczeń i ocenie nowych kierunków rozwoju studiów na odległość oraz dziedziny GISc&T. UNIGIS Kraków reprezentowali Aneta Szablowska-Midor oraz Jacek Kozak.


5 listopada 2007

Zapraszamy na GISDay!

W dniu 14 listopada br. w budynku Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ odbędzie się kolejna edycja GISDay. Serdecznie zapraszamy.

więcej informacji...


5 listopada 2007

Promocja doktorska dr Katarzyny Ostapowicz

Uroczyste promocja dr Katarzyny Ostapowicz w Auli Collegium Novum.
fot. Bartosz Załuski

2 października 2007

Nagroda za najlepszą pracę doktorską w zakresie geografii obronioną w Kampusie

Uroczyste wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską w zakresie geografii obronioną w latach 2005-2007 w IGiGP UJ na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego ufundowanej przez Piotra Libelta dla dr. Katarzyny Ostapowicz.
fot. Bartosz Załuski

1 października 2007

Nowi pracownicy i doktoranci w Zakładzie GISKiT

W tym dniu w naszym Zakładzie rozpaczęły pracę cztery nowe osoby: dr Małgorzata Luc na stanowisku adiunkta oraz trzech doktorantów: mgr Dominik Kaim, mgr Joanna Depta, mgr Natalia Lis.
12 lipca 2007

Obóz naukowy "Beskidy Skolskie - Bieszczady Wschodnie 2007"

W dniach 9-12 lipca br. odbywał się obóz naukowy studentów geografii UJ w Karpatach Ukraińskich. Obóz został zorganizowany w ramach Ćwiczeń terenowych z GIS prowadzonych przez dr. Mateusza Trolla i mgr Izabelę Sitko. Jego celem było zapoznanie studentów z metodyką kartowania terenowego z zastosowaniem GPS oraz pozyskanie za pomocą tej techniki danych do opracowania mapy turystyczno-nazewniczej Beskidów Skolskich i Bieszczadów Wschodnich, redagowanej przez dr. Wojciecha Krukara z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. W obozie wzięło udział 9 studentów geografii UJ oraz gościnnie 5 studentów PWSZ.

fot. Karolina Kiwior

4 lipca 2007


4 lipca 2007 roku odeszła od nas niespodziewanie Ania Pasek,
doktorantka Zakładu GISKiT1 lipca 2007

W tym dniu utworzony został Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji. Zakład powstał z połączenia Zakładu Systemów Informacji Geograficznej oraz Zakładu Kartografii i Teledetekcji.

 Ujednolicone strony WWW nowego Zakładu - w przygotowaniu.

 

1 lipca 2007

W tym dniu utworzony został Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji. Zakład powstał z połączenia Zakładu Systemów Informacji Geograficznej oraz Zakładu Kartografii i Teledetekcji.

24 maja 2007

Publiczna obrona pracy doktorskiej Katarzyny Ostapowicz - "Modelowanie zmian pokrycia terenu w przestrzeni i w czasie".

Katrzyna Ostapowicz

Na zdjęciu: gratulacje po udanej obronie składa doc. dr hab. Jerzy Solon (fot. B. Załuski).
 
GIS Lab

Zakład GIS IGiGP UJ
ul. Gronostajowa 7
20-387 Kraków   
więcej...


 
GIS LabCopyright