Natalia Kolecka

Zainteresowania badawcze

- numeryczne modelowanie rzeźby terenu
- fotogrametria
- skaning laserowy
- użytkowanie ziemi w Karpatach

Wykształcenie

2012 stopień doktora inżyniera: nauki o Ziemi / geografia, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

Praca doktorska: Numeryczne modelowanie kształtu stromych i urwistych stoków na podstawie danych ze skaningu laserowego i danych fotogrametrycznych

2010 studia podyplomowe nowoczesna grafika komputerowa dla nie-informatyków, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Automatyki

2007 stopień magistra inżyniera: Geodezja i Kartografia, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Praca magisterska: Budowa bazy danych GIS dla Tatrzańskiego Parku Narodowego na przykładzie wybranego oprogramowania

Zatrudnienie

10/2015 - teraz adiunkt w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

03/2013 - 09/2015 asystent w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

07/2012 - 02/2013 pracownik naukowy w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2007 - 2012 doktorant w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

01/2012 - 08/2012 Kierownik Działu Teledetekcji Satelitarnej w SmallGIS, Kraków

10/2011 - 12/2011 Specjalista GIS w SmallGIS, Kraków

07/2005 - 08/2005 weryfikacja terenowa wniosków o dopłaty dla rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

04/2006 - 10/2006 modernizacja i aktualizacja baz danych Systemu LPIS w tym opracowanie ortofotomapy oraz postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową, Krakowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne KPG Kraków

Studia i kursy za granicą


06/2016 Centre for Geoinformatics (Z_GIS), University of Salzburg, Austria

06/2015 Centre for Geoinformatics (Z_GIS), University of Salzburg, Austria

06/2014 – 07/2014 Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf, Switzerland

11/2010 Centre for Geoinformatics (Z_GIS), University of Salzburg, Austria

10/2009 Centre for Geoinformatics (Z_GIS), University of Salzburg, Austria

05/2009 Centre for Geoinformatics (Z_GIS), University of Salzburg, Austria

04/2008 West University of Timisoara, Romania

Granty, projekty naukowe i edukacyjne

FORECOM   (2012-teraz) Zmiany powierzchni lasów w regionach górskich: przyczyny, trajektorie oraz skutki, wykonawca 

VENTURES   Wpływ warunków śniegowych i terenowych na wielkość obszarów zagrożenia lawinowego w wybranych masywach górskich Karpat i Sudetów, wykonawca 

TEMPUS  (2007-2009) Geographic Information Science and Technology in Croatian Higher Education" GIST-CroHE, CD_JEP-41174-2006(HR), 2007-, uczestnik 

Stypendia, nagrody i wyróżnienia 


wyróżnienie rozprawy doktorskiej (2012), rozprawa doktorska pt. Numeryczne modelowanie kształtu stromych i urwistych stoków na podstawie danych ze skaningu laserowego i danych fotogrametrycznych została obroniona z wyróżnieniem dn. 22.11.2012

Małopolskie Stypendium Doktoranckie (2009), współfinansowane z budżetu państwa i ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy"

Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów (2008), finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

stypendium doktoranckie (2007/2008, 2008/2009, 2010/2011),Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

dotacja projakościowa (2011/2012, 2012/2013),Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

Publikacje

2016

Price B., Kaim D., Szwagrzyk M., Ostapowicz K., Kolecka N., Schmatz D., Wypych A., Kozak J., 2016, Legacies, socio-economic and biophysical processes and drivers: the case of future forest cover expansion in the Polish Carpathians and Swiss Alps,” Reg. Environ. Chang., in press.

Kolecka N., Kozak J., Kaim D., Dobosz M., Ginzler C., Psomas A., 2016, Mapping secondary forest succession on abandoned agricultural land in the Polish Carpathians, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci. - ISPRS Arch., 41(July), 931–935.

Kaim D., Kozak J., Kolecka N., Ziółkowska E., Ostafin K., Ostapowicz K., Gimmi U., Munteanu C., Radeloff V. C., 2016, Broad scale forest cover reconstruction from historical topographic maps, Appl. Geogr., 67, 39–48.

Kolecka N., Dobosz M., Ostafin K., 2016, Forest cover change and secondary forest succession since 1977 in Budzów commune, the Polish Carpathians, Pr. Geogr., 146, in press.

2015

Kolecka N., Kozak J., Kaim D., Dobosz M., Ginzler C., Psomas A., 2015, Mapping Secondary Forest Succession on Abandoned Agricultural Land with LiDAR Point Clouds and Terrestrial Photography, Remote Sens., 7(7), 8300–8322.

Luc M., Kozak J., Ostafin K., Kolecka N., Kaim D., Trzepacz P., 2015, Historia dwóch map, [w:] Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność, E. Bilska Wodecka and I. Sołjan, Eds. Kraków, Polska: IGiGP UJ, 225–236.

Żelazny M., Siwek J., Węglarczyk S., Ticova B., Danacova Z., Pęksa Ł., Wolanin A., Kolecka N., 2015, Ark. III.2 Przepływ i odpływ rzeczny, Zróżnicowanie przepływu i odpływu, [w:] Atlas Tatr - Przyroda nieożywiona, K. Dąbrowska and M. Guzik, Eds. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015.

Żelazny M., Siwek J., Węglarczyk S., Liova S., Simor V., Pęksa Ł, Wolanin A., Kolecka N., 2015, Ark. III.3 Zjawiska hydrologiczne, Zróżnicowanie zjawisk hydrologicznych, [w:] Atlas Tatr - Przyroda nieożywiona, K. Dąbrowska and M. Guzik, Eds. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy.

Żelazny M., Pęksa Ł., Wolanin A., Siwek J., Sicova B., Danacova Z., Kolecka N., 2015. Ark. III.4 Termika wód i zjawiska lodowe, Zróżnicowanie temperatury wód, [w:] Atlas Tatr - Przyroda nieożywiona, K. Dąbrowska and M. Guzik, Eds. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy.

2014

Kolecka N., Kozak J., Dobosz M., Psomas A., 2014. Land Abandonment Mapping in the Polish Carpathians, South-Eastern Eur. J. Earth Obs. Geomatics. GEOBIA 2014, Αdvancements, trends challenges, 5th Geogr. Object-Based Image Anal. Conf. Thessaloniki, Greece, May 21-24, 2014, 3(25), 1–4.

Kaim D., Kozak J., Ostafin K., Dobosz M., Ostapowicz K., Kolecka N., Gimmi U., 2014. Uncertainty in historical land-use reconstructions with topographic maps, Quaest. Geogr., 33(3), 55–63.

2013


Kolecka N., Kozak J., 2013. Assessment of the Accuracy of SRTM C- and X-Band High Mountain Elevation Data: a Case Study of the Polish Tatra Mountains, Pure Appl. Geophys., 171(6), 897–912.

Chrustek P., Kolecka N., Bühler Y. , 2013. Obtaining snow avalanche information by means of terrestrial photogrammetry - evaluation of a new approach. [w:] Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (red.), Integrating Nature and Society towards Sustainability, Springer, ISBN 978-3-642-12724-3, 579-595.

Chrustek P., Wężyk P., Kolecka N., Biskupič M., Bühler Y., Christen M., 2013. Using high resolution LiDAR data for snow avalanche hazard mapping. [w:] Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (red.), Integrating Nature and Society towards Sustainability, Springer, ISBN 978-3-642-12724-3, 597-613.

Kolecka N., 2013. True-3D imaging of mountainous regions - case study from the Polish Tatra Mountains. [w:] Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (red.), Integrating Nature and Society towards Sustainability, Springer, ISBN 978-3-642-12724-3, 565-577.

2012

Kolecka N. , 2012. Vector algebra for Steep Slope Model analysis. Landform Analysis, 21, 17-25.

Niedźwiecki J., Kolecka N. , 2012. Ukształtowanie powierzchni terenu a wartości metryk krajobrazowych w górach wysokich na przykładzie Tatr. Prace Geograficzne, 128 (2012), 81-98.

Kolecka N., 2012. High-resolution mapping and visualization of a climbing wall. [w:] M.F. Buchroithner (red.), True-3D in Cartography. Autostereoscopic and Solid Visualisation of Geodata. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 323-338.

2011

Chrustek P., Kolecka N., 2011. Kartowanie lawin śnieżnych. Arcana GIS, 4/2011.
Kolecka N., 2011. Photo-based 3D Scanning vs. Laser Scanning – Competitive Data Acquisition Methods for Digital Terrain Modelling of Steep Mountain Slopes. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVIII – 4/W19, http://www.isprs.org/proceedings/XXXVIII/4-W19/

2010 

Kolecka N., Kolecki J., 2010. Ocena przydatności programu Photosynth do modelowania rzeźby terenu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, 169-177.
Kolecka N., 2010. Fotografia naziemna jako potencjalne źródło danych dla Systemów Informacji Geograficznej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, 159-168.
Kaim D., Kolecka N., 2010. Zmiany pokrycia terenu w Tatrach Polskich określone na podstawie powtórzonej fotografii naziemnej. Prace Geograficzne, z. 123 (2010), 31-45.

2008

Kolecka N., 2008. Integracja GIS i wirtualnej rzeczywistości do wizualizacji i eksploracji danych geograficznych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 241-250.

2007 

Lis N., Mikrut S., Guzik M., 2007. Możliwości wykorzystania darmowego oprogramowania w budowie bazy danych GIS dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17, 463-472.

 

 
Copyright