Krzysztof Ostafin

WYKSZTAŁCENIE

2003–2008 - Uniwersytet Jagielloński, Studium doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, stopień naukowy doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii (24.02.2009)

2004–2006 - Centrum Kształcenia Menedżerów, Niepubliczne Studium Zawodowe, administrowanie  sieciowymi systemami operacyjnymi, tytuł technika informatyka

2002–2003 - Uniwersytet Jagielloński, Studium Pedagogiczne, kwalifikacje pedagogiczne

1998–2003 - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Geografii Fizycznej, tytuł magistra w zakresie geografii fizycznej (09.06.2003)

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ
od 01.10.2009 - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej,  Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, nauczyciel akademicki, asystent

01.09.2008   do 14.08.2009 - Techmex S.A., Bielsko-Biała, Dział Produkcji GIS, specjalista GIS

01.09.2007  do 29.02.2008 - Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II, Sucha Beskidzka nauczyciel geografii, wychowawca (umowa na zastępstwo)    

AKTYWNOŚĆ NAUKOWA (STYPENDIA, STAŻE, SZKOLENIA, PROJEKTY BADAWCZE)

2006–2008 - realizacja własnego projektu badawczego z konkursu MNiSW N306 031 31/2007
pt. Przyrodniczo-krajobrazowe uwarunkowania optymalizacji granicy rolno-leśnej w środkowej części Beskidu Średniego

2004–2007 - uczestnictwo w projekcie zamawianym PBZ−KBN−108/P04/2004 pt. Struktura, ewolucja
i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce
, koordynowanym przez Instytut Geofizyki PAN. W 2005 r. udział w ramach wymienionego projektu w 3-osobowym zespole UJ w wyprawie naukowej na Spitsbergen

2004 - pierwsze miejsce w VII edycji ogólnopolskiego konkursu prac magisterskich Polskiej Asocjacji
Ekologii Krajobrazu za pracę pt. Struktura i współczesne przemiany środowiska przyrodniczego wsi Trzebunia w Beskidzie Średnim, wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Ziaji

Spis wszystkich publikacji

Copyright