Kontakt

Zakład GISKiT mieści się w budynku Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.


Adres:
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

fax: 012 664-53-85Wyświetl większą mapę  

 

 
Copyright