Dominik Kaim


Wykształcenie

2014 - stopień doktora, nauki o Ziemi / geografia, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

Praca doktorska: Wykorzystanie powtórzonej fotografii naziemnej w badaniach zmian pokrycia terenu wybranych obszarów Karpat Polskich

2007- studia doktoranckie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2007 stopień magistra w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, kierunek - geografia, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Praca magisterska: Zastosowanie GIS i teledetekcji do badania zmian użytkowania ziemi i pokrycia terenu w regionach transgranicznych na przykładzie Małych Pienin


Zatrudnienie

2018 - adiunkt, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2014-2018 - asystent, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2009-2014 doktorant, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2007-2009 asystent ds. realizacji projektów, Stanowisko Przedsięwzięć Rozwojowych i Badawczych, Biuro Infrastruktury Miasta, Urząd Miasta Krakowa


Stypendia, nagrody i wyróżnienia

Nagroda JM Rektora UJ (2016, 2018)

Małopolskie Stypendium Doktoranckie (2009)

stypendium doktoranckie (2009-), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński


Staże zagraniczne

Projekt FORECOM (2015), Research Unit Landscape Dynamics, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf, Szwajcaria

stypendium CEEPUS (2008), Institute of Geomatics, Faculty of Geodesy, University of Zagreb

stypendium Sokrates/Erasmus (2006), Department of social geography and regional development, Faculty of Science, Charles University, Prague


Zajęcia dydaktyczne

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej (od 2007):

Beskid Wysoki
Geoinformatyka
Systemy Informacji Geograficznej I (GIS I)
Stosowanie i Wdrażanie Systemów Informacji Geograficznej


Inne

Członkostwo w organizacjach naukowych

S4C Science for the Carpathians
European Society for Environmental History
Karpacka Rada Naukowa


Publikacje

2019

Kaim, D.; Ziółkowska, E.; Szwagrzyk, M.; Price, B.; Kozak, J., 2019, Impact of Future Land Use Change on Large Carnivores Connectivity in the Polish Carpathians. Land 8, 8.

2018

Lieskovský J., Kaim D., Balázs P., Boltižiar M., Chmiel M., Grabska E., Király G., Konkoly-Gyuró E., Kozak J., Antalová K., Kuchma T., Mackovčin P., Mojses M., Munteanu C., Ostafin K., Ostapowicz K., Shandra O., Stych P., Radelof V.C., 2018, Historical land use dataset of the Carpathian region (1819–1980), Journal of Maps, 14:2, 644-651.

Szwagrzyk M., Kaim D., Price B., Wypych A., Grabska E., Kozak J., 2018,  Impact of forecasted land use changes on flood risk in the Polish Carpathians, Natural Hazards 94, 227-240.

Kaim D., Radeloff V.C., Szwagrzyk M., Dobosz M., Ostafin K., 2018, Long-Term Changes of the Wildland–Urban Interface in the Polish Carpathians. ISPRS International Journal of Geo-Information 7(4), 137.

Kozak J., Ziółkowska E., Vogt P., Dobosz M., Kaim D., Kolecka N., Ostafin K., 2018, Forest-Cover Increase Does Not Trigger Forest-Fragmentation Decrease: Case Study from the Polish Carpathians. Sustainability 10, 1472.

2017 

Kolecka N., Kozak J., Kaim D., Dobosz M., Ostafin K., Ostapowicz K., Wężyk P., Price B., 2017, Understanding farmland abandonment in the Polish Carpathians, Applied Geography 88, 62-72, https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2017.09.002

Ostafin K., Iwanowski M., Kozak J., Cacko A., Gimmi U., Kaim D., Psomas A., Ginzler C., Ostapowicz K., 2017, Forest cover mask from historical topographic maps based on image processing, Geoscience Data Journal 4, 29-39, doi:10.1002/gdj3.46

Kaim D., 2017, Land Cover Changes in the Polish Carpathians Based on Repeat Photography, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 12, 485-498. [pdf]

Munteanu C., Kuemmerle T., Boltiziar M., Lieskovský J., Mojses M., Kaim D., Konkoly-Gyuró E., Mackovčin P., Műller D., Ostapowicz K., Radeloff V.C., 2017, Nineteenth-century land-use legacies affect contemporary land abandonment in the Carpathians, Regional Environmental Change 17, 2209-2222, doi:10.1007/s10113-016-1097-x

Munteanu C., Radeloff V., Griffiths P., Halada L., Kaim D., Knorn J., Kozak J., Kuemmerle T., Lieskovsky J., Müller D. and Ostapowicz K., Shandra O., Stych P., 2017, Land change in the Carpathian Region before and after major institutional changes [In] Gutman G., Radeloff V.R. (eds.) Land-Cover and Land-Use Changes in Eastern Europe after the Collapse of the Soviet Union in 1991 (pp. 57-90). Springer International Publishing.

Price B., Kaim D., Szwagrzyk M., Ostapowicz K., Kolecka N., Schmatz D.R., Wypych A., Kozak J., 2017, Legacies, socio-economic and biophysical processes and drivers: the case of future forest cover expansion in the Polish Carpathians and Swiss Alps, Regional Environmental Change 17, 2279-2291, doi:10.1007/s10113-016-1079-z

2016

Bednarczyk B., Kaim D., Ostafin K., 2016, Forest cover change or misinterpretation? On dependent and independent vectorisation approaches, Prace Geograficzne 146, 19–30, doi:10.4467/20833113PG.16.015.5545

Kaim D., Szwagrzyk M., 2016, Przyszłość użytkowania ziemi w Karpatach Polskich do 2060 r., [w:] J. Kozak, D. Kaim (red.) FORECOM: Podręcznik użytkownika, IGiGP UJ, Kraków. 

Kozak J., Kaim D. (red.), 2016, FORECOM: Podręcznik użytkownika, IGiGP UJ, Kraków. 

Luc M., Trzepacz P., Kaim D., 2016, Geodesign a gospodarka przestrzenna [w:] Kozak J., Michno A., Szablowska-Midor A., Trzepacz P., Wasak K. (red.) Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, IGiGP UJ, Kraków.

Kolecka N., Kozak J., Kaim D., Dobosz M., Ginzler C., Psomas A., 2016,Mapping Secondary Forest Succession On Abandoned Agricultural Land In The Polish Carpathians, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLI-B8, doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B8-931-2016

Kaim D., Kozak J., Kolecka N., Ziółkowska E., Ostafin K., Ostapowicz K., Gimmi U., Munteanu C., Radeloff V.C., 2016, Broad scale forest cover reconstruction from historical topographic maps, Applied Geography 67, 39-48.

2015

Munteanu C., Kuemmerle T., Keuler N.S., Müller D., Balázs P., Dobosz M., Griffiths P., Halada L., Kaim D., Király G., Konkoly-Gyuró E., Kozak J., Lieskovsky J., Ostafin K., Ostapowicz K., Shandra O., Radeloff V.C., 2015, Legacies of 19th century land use shape contemporary forest cover, Global Environmental Change 34, 83-94, http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.06.015.

Luc M., Kozak J., Ostafin K., Kolecka N., Kaim D., Trzepacz P., Historia dwóch map [w:] Bilska Wodecka E., Sołjan I. (red.) 2015, Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność, IGiGP UJ, Kraków, Polska, 225-236.

Kolecka N., Kozak J., Kaim D., Dobosz M., Ginzler C., Psomas A., 2015, Mapping Secondary Forest Succession on Abandoned Agricultural Land with LiDAR Point Clouds and Terrestrial Photography, Remote Sensing 7(7), 8300-8322; doi:10.3390/rs70708300.

2014

Kaim D., Kozak J., Gimmi U., Ostafin K., Dobosz M., Ostapowicz K., Kolecka N., 2014, Uncertainty in historical land-use reconstructions with topographic maps, Quaestiones Geographicae 33 (3), 55–63.

Munteanu C., Kuemmerle T., Boltiziar M., Butsic V., Gimmi U., Halada L., Kaim D., Király G., Konkoly-Gyuró É. , Kozak J., Lieskovský J., Mojses M., Müller D., Ostafin K., Ostapowicz K., Shandra O., Štych P., Walker S., Radeloff V.C., 2014, Forest and agricultural land change in the Carpathian region—A meta-analysis of long-term patterns and drivers of change, Land Use Policy 38, 685–697.

Harvey F., Kaim D., Gajda A., 2014, Analysis Of Historical Change Using Cadastral Materials In The Carpathian Foothills, European Journal of Geography 5 (3), 6-21.

2013

Chmiel M., Gołębiewski M., Poznański R., Prociak A., Stuglik P., Sura K., Wicher K., Dec M., Kaszta Ż., Korzeniowska K., Podsada A., Sobczyszyn-Żmudź S., Wójtowicz A., Zimna E., Kaim D., Ostafin K., Ostapowicz K., 2013, Zmiany pokrycia terenu i użytkowania ziemi w wybranych gminach karpackich, Kalejdoskop GIS t. 2, ESRI Polska, Warszawa, 94–95.

2011

Kaim D., Kołoś A., Luc M., Trzepacz P., 2011, Osadnictwo [w:] Kozak J., Pyka K. (red.) Zdjęcia lotnicze. Atlas fotointerpretacyjny, MGGP Aero, Tarnów, 117–147.

Chormański J., Kaim D., Kołoś A., Kozak J., Troll M., Trzepacz P., 2011, Przemysł i infrastruktura [w:] Kozak J., Pyka K. (red.) Zdjęcia lotnicze. Atlas fotointerpretacyjny, MGGP Aero, Tarnów, 149–189.

2010

Hostert P., Kozak J., Kaim D., Kuemmerle T., Mueller D., Ostapowicz K., 2010, Land use and land cover change in the Carpathians after 1989. [In:] Europe's ecological backbone: recognizing the true value of our mountains. EEA Report 6/2010, 120-122

Kaim D., Kolecka N., 2010, Zmiany pokrycia terenu w Tatrach Polskich określone na podstawie powtórzonej fotografii naziemnej, Prace Geograficzne UJ 123, 31-45.

Kaim D., 2010, Przegląd archiwalnych materiałów kartograficznych dla obszaru Pienin, Pieniny - Przyroda i Człowiek 11, 119-129.

2009

Kaim D., 2009, Zmiany pokrycia terenu na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie Małych Pienin, Przegląd Geograficzny 81, 93-106.

Ostapowicz K., Troll M., Depta J., Kaim D., Kolecka N., Kozak J., Sitko I., Szablowska-Midor A., 2009, Land Cover, Land Use and Landscape Changes in the Carpathians: Research of the Department of GIS, Cartography and Remote Sensing, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, [w:] K. Ostapowicz, I. Sitko (red.), 2009, Science for the Carpatians. Strategy Development and Networking Workshop, Jagiellonian University, Kraków, Poland, 27 to 28 May 2008. Workshop Report. Bern, Switzerland, pp. 36-37.

2008

Kaim D., 2008, Wspomaganie monitoringu bezpieczeństwa ruchu drogowego, Transport Miejski i Regionalny 7/8, 9-11.

Kaim D., 2008, Problem dostaw towarów w obszarze Rynku Głównego w Krakowie - wyzwanie logistyki miejskiej, Transport Miejski i Regionalny 7/8, 33-35.

Kaim D., 2008, Land Use Changes in Cross-Border Regions: Małe Pieniny Mts. Case Study, COST Strategic Workshop "Global Change and Sustainable Development in Mountain Regions, Innsbruck, Austria, 24-24. (mat. konf.).

Kaim D., Kolecka N., 2008, Odtworzenie stanowiska fotografowania w badaniach zmian użytkowania ziemi metodą powtarzalnej fotografii, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb". Streszczenia referatów. Międzyzdroje, 15-17 października 2008 r., 33-33. (mat. konf.).

Ostapowicz K., Depta J., Kaim D., Kozak J., Sitko I., Troll M., 2008, Forest cover changes in the northern Carpathians in the 20th century, rates, factors and consequences, Mountain GIS e-Conference: Promoting Geographic Information and Earth Observation, Applications for the Sustainable Development of the Hindu Kush-Himalayan Region.

 

 
Copyright