Barbara Jaśkowiec

 

Wykształcenie

2009: stopień magistra w zakresie Geografii Fizycznej ze specjalnością Systemy Informacji Geograficznej,

Praca magisterska: Zastosowanie danych satelitarnych MODIS do oceny współczesnych zmian pokrycia terenu w Polsce

od 2009: studia doktoranckie, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 
Copyright