Agnieszka GajdaZainteresowania badawcze

- zastosowanie GIS i teledetekcji w geografii fizycznej i ekologii,

- monitoring roślinności przy pomocy ASL,


Wykształcenie

od 2009 studia doktoranckie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2009 stopień magistra w zakresie Geografii Fizycznej, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Praca magisterska: Rekultywacja pogorzeliska w Kuźni Raciborskiej w świetle materiałów teledetekcyjnych i kartograficznych

2007 stopień licencjusza w zakresie Biologii, Zakład Monitoringu Środowiska, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Praca licencjacka: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Doliny Prądnika na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego

 

Zatrudnienie

od 2014 sekretariat studiów UNIGIS

od 2009 doktorant w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

Studia i kursy za granicą

stypendium CEEPUS (2013/14), ZGIS, University of Salzburg, Austria

stypendium CEEPUS (2011/12), ZGIS, University of Salzburg, Austria

stypendium CEEPUS (2010/11), Department of Geodesy, University of Zagreb, Chorwacja

 

 

Stypendia, nagrody i wyróżnienia 

Doctus -Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów (2010), finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

stypendium doktoranckie (2010/2011 2011/2012 2012/2013), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

 

Projekty badawcze 

wykonawca w projekcie:

"Forest cover changes in mountainous regions - drivers, trajectories and implications, FORECOM"

Mountain.TRIP: Mountain Sustainability: Transforming Research into Practice
Research project supported by 7th Framework programme, Environment (including Climate Change), FP7-ENV-2009-5.1.0.2. (2009-2011)

Geographical Dimensions of European Governance  Marie Curie International Reintegration Grants - 46384

 

Udział w konferencjach/szkołach

2014

6-9 IX 2014, Cluj-Napoca, Romania, Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region, prezentacja: Regional distribution and relevance in paleonvironmental studies of lakes in the Tatra Mts. (Western Carpathians) (współautorstwo: Pociask-Karteczka J., Franczak P.)

18-22 VIII 2014, Kraków, Poland, International Geographical Union Regional Conference 2014, poster: LiDAR point cloud voxel based analysis of vertical structure and changes of non-forest vegetation

23-25 VI 2014, Gdańsk, Poland, Uniwersytet Gdański, III Konferencja GIS w Nauce, poster: Wpływ falowania Zbiornika Goczalkowickiego na mikroklimat Goczałkowic-Zdroju - wstępne wyniki (współautorstwo: Zimnol J.)

2013

17-19 X 2013 Kraków, Poland, Polish conference of young researchers: Contemporary research methods of geographical space, poster: Wykorzystanie danych ze skaningu laserowego do pomiaru zmian objętości roślinności obszarów semi-naturalnych

18-31 VIII 2013 Msida, Malta, GeoMT: Exploring Geography through Dialogue, University of Malta, oral presentations: Terrestrial habitats of the Comino Island (współautorstwo: Ludwig A., Hollum S., Labartkava L.) and The Three Cities - Urban Regeneration and Gentrification (współautorstwo: Hollum S., Haas T., Pap K., Gorbunova A.)

7-12 IV 2013, Vienna, Austria, European Geosciences Union General Assembly 2013, prezentacja: A comparison of the accuracy of pixel based and object based classifications of integrated optical and LiDAR data (współautorstwo: Wójtowicz-Nowakowska A.)

2012

19-20 X 2012, Krakow, Poland, Jagiellonian University, Polish conference of young researchers: Current issues in Geography, prezentacja: LiDAR data in land cover classification

16-22 VII 2012, Arkhangelsk, Russia, Northern (Arctic) Russian Federal University, Arctic Summer School, prezentacja: LiDAR in vegetation analysis

29 V - 1 VI 2012, Stara Lesna, Slovakia, Slovak Academy of Sciences, 2nd Forum Carpaticum, poster: Estimation of riparian vegetation extent in the upper Vistula river valley in Krakow, Poland

24-29 IV 2012, Fethyie, Turcja, School of Tourism and Hospitality Management Mugla University w Mugla, Turcja; Anatolia: an International Journal of Tourism and Hospitality Research, 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference, prezentacja: Beyond boundaries: Polish tourism to Israel, (współautorstwo: Szczepanowicz-Balon D., Kubal M.)

2011

16-17.XI.2011, Brussesl, Belgium, Mountain Research Initiative, Mountain.TRIP final conference, prezentacja: Mountain.SEARCH - A handbook on how to find the results of European mountain research on the internet

5 X 2011, Zakopane, Poland, GIS in Environmental protection, Tatra National Park, prezentacja: GIS tools in monitoring environmental pollution based on example of illegal waste dumps in the Ojcow National Park (współautorstwo: Plaza M.)

3-7 V 2011, Kranjska Gora, Slovenia, Drustvo Mladih Geografov Slovenije, EGEA Euromed Regional Congress 2011, Challenging Europe - Building Bridges in Diversity, prezentacja: Introduction to LiDAR

15-17 IX 2010, Kraków, Jagiellonian University, Poland, 1st Forum Carpaticum, poster: Changes in time through cadastral data: The case of Zarszyn, The village in the Carpathians (współautorstwo: Harvey F., Kaim D., Szwagrzyk M., Żak M.)

24-29 V 2010, Białowieża, Polska, Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Summer School of biology and biodiversity, poster: Land rehabilitation of burnt area in Kuźnia Raciborska

16-20 IV 2010, Kraków, Polska, Uniwersytet Jagielloński, The challenge of city planning, prezentacja: Protected areas vs. Urban development: Battle of Butterfly aka Battle of Zakrzówek

2009

7-8 IX 2009, Zielona Góra, Zastosowanie GIS w zarządzaniu kryzysowym, prezentacja: GIS i teledetekcja w zarządzaniu kryzysowym w lasach (współautorstwo: Ostapowicz K., Kozak J.)

25-27 V 2009, Słupsk, XXIII Zjazd Kół Naukowych Geografii, prezentacja: Rekultywacja pożarzyska w Kuźni Raciborskiej, prezentacja nagrodzona I miejscem w konkursie na najlepsza prezentację z dziedziny geografii 

Publikacje

2014

Gajda A., 2014, Wykorzystanie danych ze skaningu laserowego do pomiaru zmian zasięgu oraz struktury pionowej roślinności semi-naturalnego odcinka doliny Wisły, Prace Geograficzne, 138, ss. 67-81

Gajda A., 2014, A LiDAR point cloud voxel based analysis of vertical structure and changes of non-forest vegetation, International Geographical Union Regional Conference 2014 Book of Abstracts

Gajda A., Zimnol J., Wpływ falowania Zbiornika Goczalkowickiego na mikroklimat Goczałkowic-Zdroju - wstępne wyniki, III Konferencja GIS w Nauce, materiały konferencyjne

Pociask-Karteczka J., Gajda A., Franczak P., 2014, Regional distribution and relevance in paleonvironmental studies of lakes in the Tatra Mts. (Western Carpathians), Late Pleistocene and Holocene Climatic Variability in teh cartahian-Balkan Region, abstract volume, ss. 137-143

Harvey F., Kaim D., Gajda A., 2014, Analysis of historical change using cadastral materials in the Carpathian Foothills, European Journal of Geography, 5 (3), ss.6-12

2013

Gajda A., Wójtowicz-Nowakowska A., 2013, A comparison of the accuracy of pixel based and object based classifications of integrated optical and LiDAR data, [w:] Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-12078, 2013 EGU General Assembly 2013, Wiedeń 2013

Szczepanowicz-Balon D., Kubal M., Gajda A., 2013, The Polish Tourism to Israel: An Overview, [w:] [w:] M. Kozak, N. Kozak (red.), Cambridge Scholars Publishing Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2013, ss. 172-190

Gajda A., 2013, Wykorzystanie danych ze skaningu laserowego do pomiaru zmian objętości roślinności obszarów semi-naturalnych, [w:] P. Krąż, J. Koj, J. Hibner (red.), Współczesne metody badań przestrzeni geograficznej - Abstrakty, Kraków 2013, s.16

2012

Gajda A., 2012, Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego do klasyfikacji pokrycia terenu, [w:] P. Krąż, J. Koj, J. Hibner (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii - Abstrakty, Kraków 2012, s. 13

Gajda A., 2012, Estimation of riparian vegetation's growth in upper Vistula river basin, [w:] M. Boltižiar (red.), The Conference Abstracts of the 2nd Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge - from Knowledge to Action, Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Branch Nitra 2012, s. 68

Szczepanowicz-Balon D., Kubal M., Gajda A., 2012, Beyond Boundaries: Polish Tourism to Israel, [w:] M. Kozak, N. Kozak (red.), 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference,24 - 29 April 2012, Fethiye, Turkey, An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Ankara 2012, ss. 642-655

Gajda A., 2012, Introduction to LiDAR, [w:] M. Plantan, A. Tomšič (red.), Challenging Europe - building bridges in diversity, Drustvo Mladih Geografov Slovenije, Ljubljana 2012, s. 25-29

Gajda A., 2012, GIS Workshop, [w:] M. Plantan, A. Tomšič (red.), Challenging Europe - building bridges in diversity, Drustvo Mladih Geografov Slovenije, Ljubljana 2012, s.10

2010

Gajda A., Harvey F., Żak M., Szwagrzyk M., 2010, changes in time through cadastral data: the case of Zarszyn, a village in the Carpathians, [w:] K. Ostapowicz, J. Kozak (red.), The Conference Proceedings of the 1st Forum Carpaticum: Integrating Nature and Society towards sustainability, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Kraków 2010

2009

Gajda A., Plaza M., 2009, Inwentaryzacja wysypisk śmieci w Ojcowskim Parku Narodowym, Prądnik, Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera, 18, ss. 85-94