Projekty edukacyjne

GIST-CroHE - TEMPUS CARDS

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku akademickiego 2007/2008 partnerem w projekcie TEMPUS CARDS Joint European Project "Geographic Information Science and Technology in Croatian Higher Education" [CD_JEP-41174-2006(HR)].

Celem projektu jest opracowanie programu 2-letnich studiów magisterskich z zakresu teorii i technologii informacji geograficznej dla potrzeb Uniwersytetu w Zagrzebiu (Wydział Geodezji).

Efektem projektu jest program studiów, moduły e-learningowe oraz wymiana doświadczeń i podnoszenie kwalifikacji w zakresie teorii i technologii informacji geograficznej. W wymianie biorą udział doktoranci oraz nauczyciele akademiccy.

Partnerzy projektu:

Uniwersytet Salzburg, Centre for Geoinformatics (ZGIS) (Austria)
Uniwersytet w Zagrzebiu, Wydział Geodezji (Chorwacja)

W projekcie rolę ekspertów pełnią pracownicy Uniwersytetu Węgier Zachodnich (Szekesfehervar) oraz Manchester Metropolitan University (Wielka Brytania).

Więcej informacji o projekcie: http://tempus.geoinfo.geof.hr

CEEPUS - sieć Applied Geoinformatics (CEE-GIS)

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest od roku akademickiego 2005/2006 partnerem w sieci Applied Geoinformatics (CEE-GIS) utworzonej w ramach programu CEEPUS (Środkowoeuropejski Programu Studiów Uniwersyteckich). W sieci uczestniczy obecnie dziesięć ośrodków naukowych z dziewięciu krajów. Celem sieci jest wymiana doświadczeń i podnoszenie kwalifikacji w zakresie teorii i technologii informacji geograficznej. W wymianie biorą udział studenci, studiów stacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych UNIGIS, doktoranci oraz nauczyciele akademiccy. Od roku 2005 w ramach wymiany na pobyty semestralne lub miesięczne wyjechało do chwili obecnej 17 osób (w tym jeden nauczyciel) natomiast Instytut gościł 23 osoby (w tym dwunastu nauczycieli).

Koordynator sieci:

University of Salzburg, Centre for Geoinformatics (ZGIS) (Salzburg, Austria)

Partnerzy sieci:

  • Belgrade University, Remote Sensing Center, Faculty of Mining and Geology (Belgrade, Serbia)
  • Bulgarian Academy of Science, Institute of Geography (Sofia, Bulgaria)
  • Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management, GIS Laboratory (Kraków, Poland)
  • Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Department of Geoinformation Technologies (Brno, Czech Republic)
  • Palacký University, Olomouc, Department of Geoinformatics (Olomouc, Czech Republic)
  • University of West Hungary, College of Geoinformatics (Szekesfehervar, Hungary)
  • University of Zagreb, Faculty of Geodesy, Chair of Geoinformation Science (Zagreb, Croatia)
  • West University of Timisoara, Department of Geography (Timisoara, Romania)
  • University of Prishtina, Department of Geodety (Prishtina, Kosovo)

Koordynator sieci w IGiGP UJ

dr Katarzyna Ostapowicz; email: kostapowicz(at)gis.geo.uj.edu.pl

Więcej informacji o programie: www.ceepus.info

 

 

 
 
 
Copyright