Wirtualny Kampus ESRI

Wirtualny Kampus (Virtual Campus) utworzony w 1998 r. przez ESRI (Environmental Systems Research Institute, Inc.) to możliwość studiowania geoinformatyki przez Internet - czyli metodą nauki na odległość (distance learning). W kursach GIS oferowanych przez Wirtualny Kampus ESRI wzięło dotychczas udział ponad 300 tysięcy osób z ponad 190 państw. Od 2003 r. w Kampusie ESRI studiują również studenci geografii IGiGP UJ. Niektóre z kursów VC ESRI dostępne są bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych (Free training), pozostałe natomiast są płatne, przy czym opłata ta nie obowiązuje studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego dzięki zakupowi licencji ESRI „SITE dla Edukacji”. W ramach tej licencji Uczelnia dysponuje subskrypcją pozwalającą na bezpłatne korzystanie z wszystkich kursów typu Web Courses – jest to tzw. ESRI Virtual Campus Premium License. Wykaz kursów bezpłatnych w ramach tej licencji znajduje się na stronie ESRI Virtual Campus Premium License.

Oferujemy dwie możliwości studiowania w Wirtualnym Kampusie ESRI:

 • studiowanie w ramach programu studiów geograficznych - z możliwością uzyskania punktów ECTS
 • studiowanie poza programem studiów - bez możliwości uzyskania punktów ECTS
 •  

  Administrator uniwersyteckiej subskrypcji Wirtualnego Kampusu ESRI:

  dr Natalia Kolecka
  Zakład GIS KiT IGiGP UJ
  ul. Gronostajowa 7, pok. 3.41
  tel. 12-6645323
  e-mail:

   
  Copyright