Prace magisterskie Zakładu KiT (do 30 czerwca 2007 roku)

2007

 • Dudek J., 2007, Kartograficzna analiza zróżnicowania warunków siedliskowych w Górach Kantabryjskich na przykładzie Parku Naturalnego Redes.
 • Wdzięczny M., 2007, Kartograficzne studium stosunków wysokościowych
  Ojcowskiego Parku Narodoweg

2006

 • Mysza A., 2006, Mapa rozmieszczenia obszarów wspinaczkowych Małopolski
 • Król W., 2006, Kartograficzna ocena rozmieszczenia torfowisk wysokich w Kotlinie Orawsko - Nowotarskiej

2005

 • Niedziałek N., 2005, Kartograficzna prezentacja wpływu warunków solarnych na rozmieszczenie zabudowy w masywie Kamiennej, Łopuszy i Kostrzy w Beskidzie Wyspowym.
 • Dąbrowski D., 2005, Mapa dla turystyki rowerowej Gorców zachodnich.
 • Pawelec T., 2005, Zobrazowania fenologicznych pór roku roślinności Karpat.
 • Szczurek R., 2005, Mapa "Atrakcje turystyczne Podhala".
 • Palmąka T., 2005, Kartograficzne wspomaganie procesu planowania przestrzennego na przykładzie gminy Chmielnik.
 • Kubica T., 2005, Mapa potencjalnych możliwości rozwoju turystyki narciarskiej w Beskidzie Niskim.
 • Kidacki P., 2005, Zmiany przebiegu koryta Raby na podstawie archiwalnych materiałów kartograficznych.

2004

 • Szełęga A., 2004, Atlas Ziemi Kłodzkiej (część fizyczna).
 • Kawecka I., 2004, Kartograficzne studium zagospodarowania Gorców ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych dla dużych drapieżników.
 • Najdenowa A., 2004, Potencjał zagrożeń lawinowych na Babiej Górze.
 • Biegun J., 2004, Rozwój osadnictwa w gminach pow. wielickiego (studium kartograficzne).

2003

 • Gancarczyk Ł., 2003, Kartograficzny obraz zmian osadniczych w rejonie Zbiornika Czorsztyńskiego.
 • Nowak A., 2003, Teledetekcyjne zobrazowanie wybranych fragmentów strefy ujścia Amazonki

2002

 • Mazgaj Z., 2002, Atlas Turystyczny Beskidu Małego.
 • Skuratowicz A., 2002, Kartograficzny obraz zagrożenia powodziowego miasta Krakowa.

2001

 • Stadnik R., 2001, Możliwości generowania widoków i map panoramicznych z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu.
 • Juszczak B., 2001, Analiza elementów pokrycia terenu przy użyciu wybranych przetworzonych zdjęć satelitarnych LANDSAT MSS

2000

 • Kęska J., 2000, Kartograficzny obraz Małopolski.
 • Michalik K., 2000, Koncepcja mapy krajoznawczej dla górskiej turystyki rowerowej.

1999

 • Gonder P., 1999, Uniwersytet Jagielloński - kartograficzny obraz Uczelni.

1998

 • Figiela W., 1998, Atlas tematyczny projektowanego Turnickiego Parku Narodowego.
 • Paleczny T., 1998, Koncepcja Turystycznego Atlasu Jurajskich Dolinek Podkrakowskich.

1996

 • Majerczak J., 1996, Mapa okolic Krynicy.

1993

 • Krukar W., 1993, Toponimia Łemkowszczyzny Wschodniej.

1990

 • Kuklińska A., 1990, Analiza metody dazymetrycznej z punktu widzenia doboru pola odniesienia.

1986

 • Dziura J., 1986, Przydatność wybranych technik fotointerpretacyjnych w analizie środowiska geograficznego Tatr (na przykładzie masywu Kominiarskiego Wierchu).

 

 

 

 

 

 

 

Prace magisterskie Zakładu GISKiT

Prace magisterskie Zakładu GIS (do roku 2006)

 

Copyright